หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนที่ท่องเที่ยวหินฮาว/แผนท่องเที่ยว2558-2560
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2555
 
 
 
 
 
 
พช 0023.3/ว 1901 แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2562  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 1888 มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2562  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 1890 ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
พช0023.1/ว249 การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.5/ว 1847 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ ไตรมาสที่ 3  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.2/ว 238 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชหรือพนักงานครู  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 1844 1-การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 1844 2-การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 540
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
จ.เพชรบูรณ์ โทร: 056 - 917 - 233
จำนวนผู้เข้าชม 1,634,719 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com