หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนที่ท่องเที่ยวหินฮาว/แผนท่องเที่ยว2558-2560
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2555
 
 
 
 
 
 
พช 0023.5/ว 1850 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ไตรมาสที่ 3  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พช0023.3/ว 1849 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 2562 ไตรมาสที่ 1  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พช 0223.3/ว 1842 1-แจ้งการจัดสรร เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม งวดที่ 3  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พช 0223.3/ว 1842 2-แจ้งการจัดสรร เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม งวดที่ 3  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.5/ว 1854 การโอนจัดสรรงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 3  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พช0023.1/ว250 แจ้งเข้าร่วมการประชุมและแจ้งคณะทำงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Web Conference  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.5/ว 1857 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2562 ให้แก่ อปท.  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 1853 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 540
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
จ.เพชรบูรณ์ โทร: 056 - 917 - 233
จำนวนผู้เข้าชม 1,634,714 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com