โครงการสร้างจิตสำนึก ลด คัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ตำบลหินฮาว  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึก ลด คัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและครัวเรือนได้ตระหนักและรับรู้ถึึงความจำเป็นในการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ
3. เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของขยะส่วนใหญ่ในตำบล
4. เพื่อสร้างครัวเรือนำร่องของการเป็นต้นแบบการจัดการขยะ
5. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยน้ำพุงตามโครงการคลองสวยน้ำใสของรัฐบาล

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ต.ค. 2559 เวลา 21.12 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว

ผู้เข้าชม 393 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
จ.เพชรบูรณ์ โทร: 056 - 917 - 233
จำนวนผู้เข้าชม 1,615,290 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com