กิจกรรมโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลหินฮาว ปี2560  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว ได้จัดตั้งโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลหินฮาว ขึ้น ณ วัดโพธิ์เย็น บ้านท่าผู้ ตำบลหินฮาว โดยทำการเรียนการสอนทุกวันที่ 25  ของทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
4. เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
5. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ
6. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2560 เวลา 14.09 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว

ผู้เข้าชม 151 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
จ.เพชรบูรณ์ โทร: 056 - 917 - 233
จำนวนผู้เข้าชม 1,615,319 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com